Bitfinex SUKU:-USD SUKU: / Dollar

SUKU: / Dollar SUKU:-USD

Bitfinex go to exchange

0.60789000 USD +0.60789000 (100%)
Prev. close : 0.00000000 Open : 0.00000000 Volume : 3 243.60 USD

Summary
Sell Do nothing Buy
Pairs with SUKU: on Bitfinex
SUKU:-UST 0.61858000


Oscillators
Indicator name Action
Moving Average Crossovers
Indicator name Point of crossing Action
EMA crossing (5) -- --
SMA crossing (5) -- --
EMA crossing (10) -- --
SMA crossing (10) -- --
EMA crossing (20) -- --
SMA crossing (20) -- --
EMA crossing (30) -- --
SMA crossing (30) -- --
EMA crossing (50) -- --
SMA crossing (50) -- --
EMA crossing (100) -- --
SMA crossing (100) -- --
Moving Averages (MA)
Indicator name Value Action
EMA (5) -- --
SMA (5) -- --
EMA (10) -- --
SMA (10) -- --
EMA (20) -- --
SMA (20) -- --
EMA (30) -- --
SMA (30) -- --
EMA (50) -- --
SMA (50) -- --
EMA (100) -- --
SMA (100) -- --